Nandurbar, Maharashtra
02564-223910
hssnandurbar@gmail.com

Team

HSS Nandurbar

TRUSTEEĀ  (2014-2019)

 

Name of the Life Member Designation
Shri. Krushnadas Kashinath Patil President
Shri. Ravindra Gajanan Belpathak Vice- president
Dr. Nitin Vishnu Panchbhai Secretary
Shri. Vasudeo Balawant Rao Treasurer
Shri. Lalit Balkrushna Pathak Member
Prof. Rangnath Runzaji Nawale Member
Shri. Nanabhau Omkar Mali Member
Shri. Kedarnath Ratnakar Kawadiwale Member
Shri. Jatrya Limba Pawara Member
Shri. Ajay Omprakash Sharma Member
Smt. Minal Sanjay Mhasawadkar Member

 

Staff Team (2014-2019)

 

Sr.No. Unit Name POST Employee Name
1 Secondary School, Jalkhe Principal R.A.Padvi
2 Secondary School, Jalkhe Teacher Y.B.Nikumbh
3 Secondary School, Jalkhe Teacher P.G.Sonawane
4 Secondary School, Jalkhe Teacher P.S.Khade
5 Secondary School, Jalkhe Teacher D.B.Mahajan
6 Secondary School, Jalkhe Clerk R.R.Yardi
7 Secondary School, Jalkhe Lab Assistant B.M.Mali
8 Secondary School, Jalkhe Supporting Staff S.D.Padvi
9 Secondary School, Jalkhe Supporting Staff S.D.Ahire
10 Secondary School, Jalkhe Supporting Staff S.D.Bedse
11 Secondary School, Jalkhe Supporting Staff D.B.Gavli
12 Primary School, Jalkhe Principal R.C.Shinde
13 Primary School, Jalkhe Teacher P.S.Suryavanshi
14 Primary School, Jalkhe Teacher A.D.Raundal
15 Primary School, Jalkhe Teacher J.S.Valvi madum
16 Primary School, Jalkhe Teacher N.S.Marathe
17 Primary School, Jalkhe Teacher M.K.Nikwade
18 Primary School, Jalkhe Teacher A.N.Shewale
19 Primary School, Jalkhe Teacher H.D.Wagh
20 Primary School, Jalkhe Superintendent B.N.Jadhav
21 Primary School, Jalkhe Superintendent D.P.Garge
22 Primary School, Jalkhe Supporting Staff B.C.Chaudhary
23 Primary School, Jalkhe Supporting Staff K.H.Jhamle
24 Primary School, Jalkhe Supporting Staff G.S.Padvi
25 Primary School, Jalkhe Supporting Staff S.S.Pathak
26 Primary School, Jalkhe Supporting Staff L.W.Landge
27 Primary School, Jalkhe Supporting Staff K.B.Valvi
28 Krishi Vigyan Kendra Chief Scientist R.S.Dahatonde
29 Krishi Vigyan Kendra Subject Matter Specialist R.M.Patil
30 Krishi Vigyan Kendra Subject Matter Specialist J.N.Uttarwar
31 Krishi Vigyan Kendra Subject Matter Specialist P.C.Kunde
32 Krishi Vigyan Kendra Subject Matter Specialist U.D.Patil
33 Krishi Vigyan Kendra Programme Assistant M.P.Ganapure
34 Krishi Vigyan Kendra Programme Assistant R.R.Bhavsar
35 Krishi Vigyan Kendra Programme Assistant V.S.Bagal
36 Krishi Vigyan Kendra Assistant G.N.Kadam
37 Krishi Vigyan Kendra Typist cum Stenographer R.R.Navle
38 Krishi Vigyan Kendra Driver R.S.Rajput
39 Krishi Vigyan Kendra Driver K.Y.Patil
40 Krishi Vigyan Kendra Supporting Staff K.C.Marathe
41 Krishi Vigyan Kendra Supporting Staff K.J.Sonawane
42 Dr.Hedgewar Sewa Samiti Administrative Officer G.S.Badgujar
43 Dr.Hedgewar Sewa Samiti Development Officer V.S.Godse
44 Dr.Hedgewar Sewa Samiti Accountant G.J.Panchbhai
45 Tribal Development Project Project Manager R.Khalane